SẢN PHẨM

GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN

Giới thiệu công ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BỐN HIỆP được thành lập năm 2014. Công ty đã liên kết với hơn 400 hội dân, đầu tư kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây cà phê, phân bón thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị làm cà phê.

>> Xem thêm

TIN TỨC